Etymologický původ názvu našeho týmu :-)

04.09.2014 15:08

Vážení přátelé, kamarádi, BORCI a BORKY,

dovolte mi na úvod seznámit Vás letmo s naším projektem, kterým je založení a provozování sportovního amatérského týmu, který jsme nazvali BORCI zdar!

Jistě Vás, a nebojte se nejste jediní, zaujal již náš název sám. Věřte, Že Vás zaujal právem.

Tak tedy na úvod trochu etymologie. Usuzujete správně, domniváte-li se, že se jedná o pozdrav. Ano, jste na správné cestě, ale stejně jako i spousta dalších pozdravů má i ten náš celou řadu, přímo skrytých, ale i jen méně zjevných, významů. Stejně tak, jako je tomu i v našem případě, je tomu například i v případě známého lyžařského pozdravu skol! Prosím, zde se nejedná o překlep v upozornění na skutečnost, že je v blízkosti sokol, či jiný pták. Nýbrž se jedná o starší pozdrav mezi lyžaři, pocházející ze švédštiny. Z pradávného desatera lyžařů, kdy se v tomto případě jednalo o jedno ze základních pravidel, které znamenalo (světe div se): "nepijte alkohol!". Je nabíledni, že toto pravidlo bylo natolik významné, zejména vzhledem ke krutým severský podmínkám a depresivním stavům severského obyvatelstva, které často inklinovalo ke značné konzumaci alkoholu, že se stalo běžným pozdravem mezi lyžaři, kteří si tak mezi sebou toto pravidlo předávali, tedy: "nepij alkohol, nebo umrzneš!", snad, aby si je lépe zapamatovali a předešli drastickému úbytku obyvatelstva. Švédské slovo skaal je pak i základem našeho českého výrazu sklo, sklenice.

Doufám, že jsem ctěného čtenáře těchto řádek neunudil k smrti. Naopak doufám, že jsem Vás navnadil příslibem odkrytí závoje tajuplnosti, který doposud obestírá náš tajemný název. Jméno našeho týmu je univerzální, o čemž svědčí i to, že tímto pozdravem se běžně zdravíme s jinými sportovci, se kterými se potkáváme a pojímá v sobě i výše uvedené přání původních lyžařů, když si navzájem přáli, aby neumrzli. My přejeme všem Borcům zdar! Přejeme jim samozřejmě, aby neumrzli, ale i to, aby se jim dařilo, což samo o sobě upevňuje pouto mezi sportovci, vzájemnou úctu a zdravé soutěžení. Co může být víc? 

Á propos! Úplně bych zapomněl. Ještě jsme neobjasnili etymologii slova "BOREC". Slovo Borec je ruského původu a znamená zápasník. Dnes se však pod tímto slangovým výrazem myslí člověk, opravdu dobrý, ve smyslu nikoli hodný, ale úspěšný. "Ten Borec je fakt dobrej", slýcháme. Nebo obdivné: "to je borec!". Horší je to již, pokud hledáme význam odvozeného slova v ženském rodě, kterým je slovo Borka. Borka je sice samozřejmě taky dost dobrá, úspěšná a kvalitní osoba, ale původní význam tohoto slova v češtině byl trošičku jiný, znamenal: "kůra jehličnatého stromu", nebo "cihla z rašeliny". No pak se v tom vyznejte. Pro nás ale jste všichni, kdo se snažíte v potu tváře soutěžit s ostatními ve fairových soubojích, BORCI a BORKAMI, tedy lidmi hodnými obdivu, nikoli ruskými zápasníky ani kůrami jehličnanů, natož pak cihlami z rašeliny, no fuj.

Nebojte, nezapomněl jsem na to, že jsem ctěnému čtenáři, ba ani čtenářce, dosud neobjasnil, jak jsme k tomuto našemu (teď již snad trochu méně) tajuplnému názvu došli, a jaký je konkrétní důvod vzniku názvu našeho týmu. O tom Vám však povíme, budete-li mít zájem, až příště.

Tak tedy BORCI zdar!

Těšíme se zde na Vás i příště, doufáme, že nám zachováte přízeň, a že se spolu s Vámi potkáme na nějakých závodech, ať už jako členové týmu BORCI zdar!, nebo jako naši milí sportovní soupeři.

Bude nám ctí.

Za tým BORCI zdar! si Vás dovoluje pozdravit a popřát hodně štěstí a úspěchů ve vašem snažení,

Martin Holánek