(Ne)volební program týmu BORCI zdar!

19.10.2013 12:58

Nevíte, koho volit? Co takhle náš sportovní tým „BORCI zdar!“?

Ačkoliv se do politiky nehrneme a naše vize jsou čistě humánní, přátelské, bez ambicí někoho podrazit nebo mu dokonce vrazit hůlku do zad, nemůžeme v této napjaté době stát v ústraní - a tak tímto představujeme (ne)volební program týmu BORCI zdar! Abych tedy řekl úplnou pravdu, nějaká ta podobnost naších aktivit s politikou se zase taky najde... Před závodem musíme tzv. na stranu, v posledním kopci náročné trasy prožíváme úplné hnutí mysli a v cíli závodu těžce vydýcháváme, co jsme si to zase zvolili... I my hlídáme kvůli nutným výdajům vlastní rozpočet, hlásáme do světa neskutečné projevy a na veřejnosti čelíme útokům našich soupeřů (zejména pokud vyjde najevo nějaká naše slabina) - s dotyčnými si pak také už bez diváků a kamer v klidu pokecáme v hospodě...

Náš program je ale postaven na jiných, i když samozřejmě ne tak úžasných principech – tady jsou některé z nich:

Neslibujeme zvýšení ani snížení daní! Máme za to, že každý musí v závodě platit daň vyměřenou z míry jeho snažení, z času stráveného tréninkem a tomu všemu odpovídajícím ambicím... Pokud někdo své síly přecení a tempo přepálí, musí na konci zaplatit daň hodně krutou... Oceňujeme ty, co platí i daň z přidané hodnoty, kdy dá člověk do závěru úplně všechno – víme totiž, že takový obětavec tento svůj výdaj poté cítí ještě hodně dlouho... Zvláštní daní je pak daň nováčkovská – ale tu každý platí pouze jednou (nebo aspoň ti chytřejší z nás..). Veskrze jde o daně rovné a spravedlivé. Pravda, občas je také někdo nucen platit víc, než původně předpokládal - pokud ale jde o mladého a zdravého běžce a současně se to projeví v tom, že jsou rychlejší i ti podsaditější pánové provozující pouze nordic walking, souhlasím v tomhle směru s kolegou Jindrou, že by se měl dotyčný na to běhání asi vykašlat...

Neslibujeme zvýšení rychlosti na silnici na 150 km/hod! Jednak je to podle mě úplně zbytečné, protože sami takové rychlosti při našich sportovních aktivitách stejně nikdy nedosáhnem (což je ostatně kdykoli doložitelné našimi výsledky), a jednak v nás uplatnění takové rychlosti našimi spoluobčany nevyvolává zrovna nějakou euforii... Pokud by totiž třeba někdo v takové rychlosti projel těsně kolem mě, když zrovna běžím, uslyšel by něco ve smyslu: „Blbe! Chceš nás pozabíjet?!“ Ještě více naštvanější a o to méně publikovatelná reakce by pak nastala, pokud by to v takovém případě dotyčný vzal ještě přes kaluž...

Nevystavujeme stopku Kalouskům ani jiným sportovcům! Dopřejme start na Jizerské 50 všem odvážným, ať ukážou, co v nich dříme... My, co jsme tam už byli několikrát, víme, že i ty nejmazanější může velmi lehko převést příroda a pak jim na kopci ukázat, jaké důsledky se skrývají pod pojmem „promazat“. Ať si to ale každý zkusí - jenom někde v teplíčku ležet a kecat, jak je jednoduché tu Jizerskou objet, to umí každý..

Nemůžeme říct, že když pijeme kávu, tak pak nespíme... U nás to platí opačně – když spíme, tak nepijeme kávu...

Nemyslíme všechno vážně! Na tento bod programu je nutné prosím obzvláště upozornit! Pokud si totiž někdo bez vědomí této skutečnosti přečte např. texty našich chorálů a nepřistoupí k nim s jistým odstupem, pravděpodobně dojde k závěru jednoznačně nesprávnému - totiž že si jejich autoři určitě něco aplikují, že to prostě není jinak možný...

To je tak zatím všechno, co můžeme slíbit... Tedy, ehm - prostě volte BORCI zdar!

BORCI zdar!

Libor Hlaváč