Libor Hlaváč

Zakládající člen týmu:

Telefon: +420 776185324

E-mail: hlavac.akholub@centrum.cz